Kontakt:

Obecný úrad
Gaboltov 87
086 02 Gaboltov

Tel.: 054 / 479 41 31
www.gaboltov.ocu.sk
obec_gaboltov@mail.t-com.sk

IČO: 00 321 966
Dexia banka
Č. ú. 3625871002/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Zmluva audit 2011
 2. Zmluva o dodávke vody
 3. Kúpna zmluva CKN 433/4,564/2
 4. Zmluva audit 2012
 5. Zmluva - monitorovacia správa ZŠ s MŠ 2012
 6. Zmluva č. 108/2013
 7. Zmluva o NFP číslo KaHR-22VS-1001/016/194
 8. Zmluva o poskytnutí NFP číslo: 003/4.2MP/2013
 9. Zmluva č.1/2013 o likvidácii odpadových vôd
 10. Licenčná zmluva č. U1438/2013
 11. Mandátna zmluva 004 0 - 2013
 12. Mandátna zmluva 005 0 - 2013
 13. Zámenná zmluva
 14. Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve
 15. Nájomná zmluva č. 2-2013
 16. Nájomná zmluva č.1-2013
 17. Nájomná zmluva č. 3-2013
 18. Zmluva o dielo
 19. Zmluva - cintorín
 20. Nájomná zmluva č. 5-2013
 21. Nájomná zmluva č. 4-2013
 22. Dodatok č. 1 k NFP k zmluve č. 003/4.2MP/2013
 23. Dodatok č. 1 k zmluve KaHR-22VS-1001/0162/194
 24. Záložná zmluvy - č.0082-PRB/2011/Z
 25. Zmluva o nájme č. 1/2014
 26. Zmluva o dielo - BRKO - semináre
 27. Zmluva o dielo - BRKO - propagácia a reklama
 28. Kúpna zmluva CKN 433/5
 29. Dodatok č. 2k zmluve KaHR-22VS-1001/0162/194
 30. Zmluva audit 2013
 31. Zmluva o dielo BRKO - realizačný projekt
 32. Kúpna zmluva - prístrešok
 33. Kúpna zmluva parcela CKN 433/9
 34. Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve č. U1438/2013
 35. Zmluva o dielo č.D3/18/2014-BRKO
 36. Mandátna zmluva-BRKO-SD-8.7.2014
 37. Zmluva o dielo č. 3A-ZOD-0060814 - verejné osvetlenie
 38. Dodatok č. 3 k zmluve KaHR-22VS-1001/0162/194
 39. Informácia o podporenom projekte KaHR-22VS-1001/0162/194
 40. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. D3/18/2014
 41. Dodatok č. 4 k zmluve KaHR-22VS-1001/0162/194
 42. Dodatok č. 2 k zmluve o NFP č. 003/4.2MP/2013
 43. Nájomná zmluva č. 4-2014
 44. Nájomná zmluva č. 1-2015
 45. Kúpna zmluva CKN 433/7
 46. Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP č. 003/4.2MP/2013
 47. Zmluva č. 05/2015
 48. Dohoda č. 22/2015/§54-VZ/BJ
 49. Kúpna zmluva CKN 433/6
 50. Kúpna zmluva na kúpu tovaru
 51. Zmluva o poskytovaní služieb 1/2015
 52. Kúpna zmluva - Slovenská pošta
 53. Zmluva o dielo č. 1/2015 - BRKO - Prevádzkový poriadok
 54. Záložná zmluva č. 701/294/2011 - ŠFRB
 55. Kúpna zmluva BRKO kalové čerpadlo
 56. Zmluva o nájme plynárenského zariadenia
 57. Zmluva o nájme PZ - NZ 1€ 22/2015/RCV
 58. Zmluva o údržbe PZ - ZoÚaO-22/2015/RCV
 59. Kúpna zmluva - CKN 433/8
 60. Kúpna zmluva č. Z201516490_Z - BRKO
 61. Zmluva o dielo - Monitorovací vrt - BRKO
 62. Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP č. 003/4.2MP/2013
 63. Zmluva o dielo č. 201537
 64. Poistná zmluva č. 4419004646
 65. Poistná zmluva č. 6509001002
 66. Kúpna zmluva - KD
 67. Zmluva o dielo - energetický audit
 68. Zmluva o dielo - projektová dokumentácia
 69. Zmluva č. 26685 - dotácia pre DHZ
 70. Kúpna zmluva z 18.04.2016
 71. dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
 72. Zmluva o nakladania s odpadmi z obalov
 73. Zmluva o nájme nehnuteľnosti
 74. Zmluva - audit 2014
 75. Kúpna zmluva
 76. Kúpna zmluva - CKN 433/9
 77. Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 22.08.2016