Kontakt:

Obecný úrad
Gaboltov 87
086 02 Gaboltov

Tel.: 054 / 479 41 31
www.gaboltov.ocu.sk
obec_gaboltov@mail.t-com.sk

IČO: 00 321 966
Dexia banka
Č. ú. 3625871002/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.gaboltov.ocu.sk spravuje Obec Gaboltov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad                                                                                        
Gaboltov 87                                                                                          
086 02 Gaboltov                                                                                    

IČO: 00321966
DIČ: 2020623033 

 

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 514
Rozloha: 1273 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1247

 

Všeobecné informácie: obec_gaboltov@mail.t-com.sk ,                                               
Podateľňa: obec_gaboltov@mail.t-com.sk
Starosta Martin Ceľuch: obec_gaboltov@mail.t-com.sk                                                
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec_gaboltov@mail.t-com.sk

Kompetencie:
Obec Gaboltov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

 
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk