Kontakt:

Obecný úrad
Gaboltov 87
086 02 Gaboltov

Tel.: 054 / 479 41 31
www.gaboltov.ocu.sk
obec_gaboltov@mail.t-com.sk

IČO: 00 321 966
Dexia banka
Č. ú. 3625871002/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Zmena územného plánu

25.10.2011

:: Katastálne územie tu ::

:: Komplexný návrh tu ::

:: Funkčné využitie plôch ::

:: Plochy verejného záujmu ::

:: Návrh dopravy ::

:: Zásobovanie plynom a elektro ::

:: Zásobovanie vodou ::

:: Vyhodnotenie PPF ::

:: Hranice územia na zastavanie ::

:: Schéma ZČ ::

:: Textová časť ::

:: Záväzná časť ::

Zmena územného plánu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
Elektronická adresa Obce Gaboltov
 1. VZN č. 1/2013
 2. VZN č. 2/2013
 3. VZN č. 1/2014 o miestnach daniach
 4. VZN č. 2/2014
 5. VZN č. 1/2015
 1. Informácia o podanom projekte
 2. BRKO
 3. Technológia zberného dvora
 4. Zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov
 5. Zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov - otváranie ponúk kritéria
 6. Technológia vybavenia zberného dvora - otváranie ponúk kritéria
 7. Výzva prieskum trhu - 12.9.2013
 8. Informácia o výsledku VO pre zabezpečenie PD
 9. Výzva - Prieskum trhu 27.11.2013
 10. Zverejnenie zámeru
 11. Výzva - Prieskum trhu 4.2.2014
 12. Zmluva o PS - US Gaboltov
 13. Technológia vybavenie zberného dvora – otváranie ponúk „ostatné 17.2.2014
 14. Zverejnenie zámeru - predaj parcely CKN 443/9
 15. Výzva - prieskum trhu 14. 5. 2014
 16. Zverejnenie zámeru - predaj parciel CKN 433/7, 433/6
 17. Výzva - Prieskum trhu 9.2.2015
 18. Pozvánka na VČS US-PS Gaboltov
 19. Výzva - Prieskum trhu 25.2.2015
 20. Informácia o podporenom projekte k výzve KaHR-22VS-1001
 21. Výzva - prieskum trhu 8.6.2015
 22. Výberové konanie - kontrolór
 23. Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ
 24. Voľby 2016 - Informácia pre voliča
 25. Zber KO na rok 2016